Ekonomi Fiziği

Fizik Bölümü öğretim üyesi ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekrem AYDINER’in sorumlu ve başyazar olduğu “Wealth distribution, Pareto law, and stretched exponential decay of money: Computer simulations analysis of agent-based models” adlı EKONOMİ FİZİĞİ ile ilgili sıradışı çalışması PHYSICA A dergisinde yayınlanmıştır.

Profesör AYDINER bu çalışmasında üç önemli sonuç elde etmiştir: 1) Gelir dağılımı olarak bilinen Pareto yasasını yeniden yorumlamıştır. 2) Pareto yasasının açık ekonomik sistemler için de geçerli olduğunu göstermiştir. 3) Açık ekonomik sistemlerde toplumsal servetin ölçeklenerek KWW yasasına göre azalacağını veya artacağını bulmuştur.


https://doi.org/10.1016/j.physa.2017.08.017