2016- 2017 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı “İleri Fizik Uygulamaları” Dersi Poster Şenliği

Fizik Bölümü Örgün ve İkinci Öğretim 4. Sınıf öğrencilerinin ilgi alanlarına yönelik, gelecekteki akademik seçimlerini netleştirme imkanını sağlayan “İleri Fizik Uygulamaları” dersi poster sunumları, 17 Mayıs 2017 Perşembe günü Cemil Bilsel Konferans Salonu fuayesinde, Fen Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yeşim Öktem, Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Elif Akalın, Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Ertan Güdekli, Fizik Bölüm Başkanı Prof.Dr. Baki Akkuş, Fizik Bölümü Anabilim Dalı Başkanları, öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımıyla, ilgi ve heyecanla gerçekleştirildi.


Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinlikte öğrencilerin tüm yarıyıl boyunca yaptıkları bilimsel çalışmaları sunma imkanı oluşturuldu. Poster sunumlarında, Atom ve Molekül Fiziği, Genel Fizik, Katıhal Fiziği, Matematiksel Fizik, Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği’nin araştırma alanlarındaki güncel çalışmalar yer aldı.


En iyi poster çalışmalarının seçildiği etkinlikte, Fizik Bölümü öğretim üyelerinden
Prof.Dr. Haşim Mutuş, Prof.Dr. Ayşen E. Özel ve Prof.Dr. Deniz Değer Ulutaş komisyon üyeleri olarak görev aldılar ve dereceye girecek çalışmaları belirlediler.


Fizik Bölümü Örgün Öğretim poster çalışmalarında,


  • Yrd. Doç.Dr. Aytül Adıgüzel’in danışmanlığını yaptığı “LHC’de Muon Kanalında Z Bozonu Araştırması” konulu F. Kamer Karakuş’un sunduğu poster birinci (1.) seçildi.

  • Doç.Dr. Kubilay Balcı’nın danışmanlığını yaptığı “Hartree-Fock ve Mp2 Hesaplama Yöntemleri ile Aromatik Azıne Moleküllerinin Yapısal ve Titreşimsel Spektral Özelliklerinin Halka İçindeki Azot Atomlarının Sayı ve Konumlarına Bağlılığının İncelenmesi” konulu Özge Aracı’nın sunduğu ve Doç.Dr. Feyza Güzelçimen’in danışmanlığını yaptığı “Vanadyumun Aşırı İnce Yapısının 770-855 nm Aralığında Laser Spektroskopik Metodla İncelenmesi” konulu Elif Yılmaz’ın sunduğu posterler ikinciliği (2.) paylaştı.

  • Doç.Dr. Ela Ganioğlu’nun danışmanlığını yaptığı “Zeytinburnu İlçesindeki Bazı Tarihi Mekanlardan Alınan Su Örneklerinde Radon Gazı Konsantrasyonlarının Belirlenmesi” konulu Elif Katırcı’nın sunduğu ve Doç.Dr. Alev Er’in danışmanlığını yaptığı “Nötr Bakır (Cu I) Elementinin İnce Yapısının Teorik Olarak İncelenmesi” konulu  Gül Taşkın’ın sunduğu posterler üçüncülüğü (3.) paylaştı.

Fizik Bölümü İkinci öğretim poster çalışmalarında ise,


  • Prof. Dr. Yeşim Öktem’in danışmanlığını yaptığı “Yaşam Alanımızda Radon Konsantrasyonu Ölçümü” konulu Hatice Kübra Akgün-Sevda Çakar’ın sunduğu ve Prof.Dr. Yeşim Öktem’in danışmanlığını yaptığı “Radyasyonun Biyolojik Etkileri” konulu Tuğçe Kapramcı-Merve Akyol’un sunduğu posterler birinciliği (1.) paylaştı.
  • Prof. Dr. Haşim Mutuş’un danışmanlığını yaptığı “Robertson-Walker Metriği için Genel Rölativite Teorisinin Alan Denklemlerinin Cartan Ortonormal Çatı Formalizmi Yaklaşımıyla Hesaplanması” konulu Erkan Erarslan’ın sunduğu ve Prof.Dr. Ayşen E. Özel’in danışmanlığını yaptığı “Lys, Leu ve Thr Aminoasitlerinin Konformasyon Analizi” konulu Bahar Tüysüz-Soner Karanfil-Ogün Akıncı’nın sunduğu posterler ikinciliği (2.) paylaştı.

  • Prof. Dr. Ayşe Erol’un danışmanlığını yaptığı “n-tipi Modülasyon Katkılı GaAs/AlGaAs Kuantum Kuyusu Yapısının Optik ve Elektriksel Karakterizasyonu” konulu Shemshat Amanova-Gül Başar-Aykut Şahinbaş’ın sunduğu ve Prof.Dr. Deniz Değer Ulutaş’ın danışmanlığını yaptığı “TlGaS2 Malzemesinin Dielektrik Özellikleri” konulu Dilek Özükanar-Ebru Demir-Caner Yavuzarslan’ın sunduğu posterler üçüncülüğü (3.) paylaştı.


Poster çalışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül olarak, “Bisolar Enerji Ar-Ge Dan. San. Tic. Ltd. Şti.” sponsorluğunda İstanbul Üniversitesi logolu termos ve bardak hediye edildi. İkinci Öğretim posterleri grup çalışmaları olduğu için, dereceye giren posterler adına birincilik ödülü Hatice Kübra Akgün ve Tuğçe Kapramcı’ya; ikincilik ödülü Erkan Erarslan ve Bahar Tüysüz’e; üçüncülük ödülü Shemshat Amanova ve Dilek Özükanar’a takdim edilmiştir.

Etkinliğe destek veren ve katılan tüm öğretim elemanlarımıza, komisyon üyelerimize, bu süreçte yardımlarını esirgemeyen Fizik Kulübü öğrencilerine ve tüm öğrencilerimize teşekkür eder, öğrencilerimizin bilime olan ilgilerinin artarak devamını dileriz.