Dr. Öğr. Gör. M. Erhan Emirhan'ın TUBİTAK 1005 Projesi Kabul Edildi

1005- TUBİTAK Ulusal Yeni Fikirler ve Ürün Araştırma Desteği Programı


Kompakt ve Tümleşik, Kendi Kendine Yeterli Aktif Radon Detektörünün Tasarımı ve Prototip Üretimi

            Bu proje daha önce TÜBİTAK desteği ile yürütücülüğünü proje ekibinden Prof. Dr. Cenap Ş. ÖZBEN’in yaptığı 110T261 nolu projenin ürünü olan Radon Saha Monitörünün (RSM) daha üstün özelliklerle, ticari emsalleri ile rekabet edebilecek bir yapıda geliştirilmesini amaçlayan bir projedir. İlk proje başarı ile sonuçlandırılmış ve projeden bir ulusal patent, iki yüksek lisans tezi ve iki adet uluslararası yayın çıkmıştır.

            Bu proje kapsamında prototipinin yapılması öngörülen yeni cihaz, eskisi gibi doğada bulunan Uranyum elementinin radyoaktif bozunumu sonucu oluşan renksiz, kokusuz, gaz halinde ve insan sağlığı açısından tehlikeli olan radyoaktif Radon-222 izotopunun, havadaki konsantrasyonunu belirlemek üzere tasarlanmıştır. Radon, insanın maruz kaldığı radyasyonun %60 'ını oluşturur. Havalandırması yeterli olmayan yaşam alanlarında, bilhassa bodrum ve giriş katlarında etkili olan radonun ölçümü, gelişmiş ülkelerde artık rutine bağlanmış ve bölgelerin radon haritalarının çıkarılması süreci hızla devam etmektedir.  Bu durumun zamanla ülkemiz için de yakın bir gelecekte kanunlar ile bağlayıcılığı olan bir gereklilik haline gelmesi kaçınılmazdır. Bu durumda çok miktarda hızlı ölçüm yapabilen radon detektörlerine ihtiyaç duyulacaktır.  Proje çıktısı olarak, piyasada bulunan ve tamamı yabancı menşeli cihazlar ile rekabet edebilecek birçok özelliği bir arada barındıran, rakiplerinden daha donanımlı ve %100 IOT uyumlu bir radon detektörünün ülkemizde üretilmesi planlanmaktadır. Projenin 18 aylık süresi boyunca üç lisans, bir yüksek lisans öğrencisi burslu öğrenci olarak desteklenecektir.