Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Erol’un "InGaAs Gunn diyodu tabanlı ışık yayan aygıtlar” başlıklı projesi TÜBİTAK-1001 programından destek kazanmıştır.