YÖK, Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu (YUDAB) Programı Kapsamında Burs Kazanan İlk Araştırma Görevlimiz

Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, YÖK tarafından birçok yeni program hayata geçirilmiştir. Doktora eğitiminin tez aşamasında olup devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan araştırma görevlilerinden tez konusu, dünya bilim literatürüne katılan "Yükseköğretimde Akıllı Uzmanlaşma" çalışmaları, üniversitelerimizin ve akademisyenlerimizin görüşleri ve çeşitli kurum ve kuruluşların önerileri alınarak belirlenen, öncelikli alanlar kapsamına giren çalışma alanlarının, en az altı ay en fazla bir yıl süreyle tezleri ile ilgili yurt dışında araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla "Araştırma Görevlileri için Yurt Dışı Araştırma Bursları (YUDAB)" programı başlatılmıştır.

Fakültemiz Fizik Bölümü Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı Araştırma Görevlimiz Bilge BIÇAK, yükseköğretim tarihinde ilk kez başlatılan, en fazla 400 araştırma görevlisine verilmesi planlanan YÖK-YUDAB programı kapsamında, kabul aldığı dünyanın en iyi ilk 100 üniversitesi arasında bulunan Berlin Freie Universität Fizik Bölümü Hesaplamalı Biyofizik programına doktora tez araştırması için 6 ay süre ile gitmeye hak kazanmıştır.
 
Yurtdışında yapacağı çalışmalar için Araş. Gör. Bilge Bıçak’a başarılar dileriz.